Sākumlapa > Par draudzi > Ticības stiprinājumam

Jāņa 1. vēstule 4:16

Mēs esam atzinuši un ticam mīlestībai, kas Dievam ir uz mums. Dievs ir mīlestība, un, kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā un Dievs viņā.

 

Lūgšana par tautu un Lesteni

Mēs lūdzam, lai notiek Tavs svētais prāts lūdzam žēastības laiku mūsu tautai, mūsu zemei. Paldies par šo zemi, ko Tu muns esi nepelnīti atdevis! Paldies par to, ka mums ir brīvība, sava valoda šajā laikā, par to, ka mums visa pietiek. Svētī un vadi mū stālāk. Palīdzi mums neieslīgt mūsu pašu gudrībā, bet meklēt Tavu prātu un Tavu gribu. Paldies Tev par Lesteni! To, kāda ir Tava griba attiecībā uz šīs baznīcas atjaunošanu, atklāj cilvēkiem, kas darbijas tās labā, Lestenes draudzei. Debesu Tevs, izlej savu svētību pār cilvēkiem, kuriem rūp Lestene un kuri Lestenē strādā, pār cilvēkiem, kas dzīvo šajā ciemā. Dāvā savu mīlestību un mieru. Kungs, būvē savu templi mūsu sirdī, lai mēs mācāmies Tevi mīlēt, lai mācāmies paklausīt Tavam prātam, Tavai gribai.

Kaspars Kovaļovs / Lestenes ev. luteriskās draudzes mācītājs laikā no 2006. – 2008. un no 2011. līz 2012. gadam / / no grāmatas Lestenes stāsts Latvijai. Šodien un mūžībā /

Es visu spēju Tā spēkā, kas mani dara stipru. (Fil. 4:13)

Lai mūsu sabiedrotais ir Dieva svētība, tautas gara mantojums un sava līdzcilvēku kopība. Lai mēs varam vienoties, iestājoties “par”, nevis “pret”. Tas ir būtiskākais, kas mūs ceļ un velk uz augšu. Būsim drošsirdīgi, jo tas parādās karā – cīņā drošsirdība iet karaspēkam pa priekšu. Bet tas, kurš baidās, ir jau pa pusei zaudējis. Un ticība ir pārspēks. Lai gods un slava varoņiem! Viņi nav miruši, jo mūsu klātiene apliecina, ka viņi ir dzīvi. Piemiņā, sirdīs mēs apliecinām viņu augšāmcelšanos. Kaut arī nāve pļauj, tā nespēj dzēst būtiskāko, ko arī apliecina šis uzraksts [Lestenes kapos] par to, ka mēs gaidām uz taisnības uzvaru. Jā, mēs gaidām uz taisnības augšāmcelšanos, bet nevis uz atriebības augšāmcelšanos. Lai Dievs katram no mums dod gudrību pastāvēt šajā cīņā. Jo mūsu valsts ir ierakums. Mūsu valoda ir ierakums. Būsim stipri un mīļi. Jo mīlestība ir galvenais spēks. Un, kad mēs stāsimies reiz Dieva priekšā, mūs tur vērtēs nevis pēc fiziskās stājas, bet pēc iegūtām rētām cīņā par svētumiem. Tur mēs būsim svēti pēc mīlestības darbiem, jo ir teikts, ka nav lielākas mīlestības, kas ir atdota par saviem brāļiem. Āmen!

Jānis Saulīte, Lestenes draudzes mācītājs no 2013. gada.