Sākumlapa > Par draudzi > Lestenes draudzes mācītāji

Prāvests A.Beimanis

Lestenes draudzes darbība pēc ilga pārtraukuma no 1962. – 1998. gadam atsākās ar prāvesta Aivara Beimaņa vadītajiem Dievkalpojumiem, viņš tos vadīja no 1998. – 2000. gadam.  No 2000.- 2004. gadam palīgmācītājs bija Jānis Saulīte, kurš no 2012. gada visus pēdējos gadus ir Lestenes draudzes mācītājs. No 2009.- 2010. gadam Lestenē kalpoja mācītajs Jānis Smilgainis, bet no 2006.- 2008. un no 2011. -2102. gadam mācītājs Kaspars Kovaļovs.

20.gs. Lestenes draudzē kalpojuši mācītāji V.Krīgers (1913.-1915.) un (1918.-1926.), Roberts Slokenbergs ( 1926.-1929.), Alfreds Indriksons ( 1930.-1941.), Jānis Putniņš (1941.- 1944.), prāvests Jānis Luksis (1945.-1949.), Jānis Melbārdis ( 1949.-1953.), prāvests Alfons Vecmanis, mācītājs Jānis Neimanis; mācītājs Jānis Zunde (1956.-1962.).

 

Screen Shot 2015-11-09 at 17.26.38

Mācītājs Verners Voitkus

Kara laikā arī notika Divekalpojumi un par vienu no Dievkalpojumiem ir īpašs stāsts. 2015. gada 10. novembrī Lestenes baznīcā notika piemiņas plāksnes iesvētīšana Latviešu leģiona 19. divīzijas kapelānam vltn. Verneram Voitkus (1911- 1987). Lestenes baznīcā, 1944. gada Ziemassvētku vakarā, bumbām krītot pār baznīcu un granātām sprāgstot, mācītājs Verners Voitkus noturēja Dievkalpojumu Kurzemes cietokšņa karavīriem. Baznīcu nopostīja, mācītāju smagi ievainoja. Pēc kara viņš bija viens no pirmajiem Daugavas Vanagu organizācijas biedriem, piedalījās Daugavas Vanagu Adelaides nodaļas izveidošanā un kalpoja visu savu mūžu kā mācītājs, aktīvi piedaloties arī sabiedriskajos darbos. Ir saņēmis Daugavas Vanagu augstāko apbalvojumu, zelta Goda zīmi, par mūža ieguldījumu.

Mācītājs Jānis Saulīte grāmatā “Lestenes stāsts Latvijai. Šodien un mūžībā” min teologa Edgara Rumbas vārdus: “Baznīca pastāv cilvēku dēļ, nevis cilvēki baznīcas dēļ”.” Mācītājs Jānis Saulīte raksta, ka “Lestenes Dievnama atjaumošana atgādina, ka Dievs tapa par cilvēku Jēzū, lai atjaunotu mūsos dievišķo līdzību. Viņš mums ir uzticējis šo garīgo mantojumu paaudžu pēctecībā. Dieva žēlastības laiks atklās, ka Baznīcu balsta nevis baļķi, bet degošas sirdis, kuras skāris Svētā gara vējš.”

Iepriekšējos gadsimtos dažādos laika posmos Lestenē kalpojuši daudzi mācītāji, par mācītāju strādājis arī viens no pirmajiem latviešu etnogrāfiem un vēstures pētniekiem Kārlis Frīdrihs Vatsons (1777 – 1826).