Sākumlapa > Par draudzi > Draudzes vēsture

Lestenes draudzes vēsture ir aprakstīta gan grāmatās, gan joprojām glabājas ļaužu atmiņās. Daudz par Lestenes draudzi ir uzrakstīts grāmatā “Lestenes stāsts Latvijai. Šodien un mūžībā”. Lestenes draudzei tika liegts noturēt Dievkalpojumus 1961. gadā, un 1962. gadā draudze beidza savu darbību. Lestenes ev. luterisko draudzi atjauno 1998. gadā, Dievkalpojumus sāk vadīt prāvests Aivars Beimanis.

Draudzes nopelns ir Lestenes baznīcas atjaunošana, visi tie smagie un neredzamie darbi, kuri bija jāpaveic, lai no sagrautas un karā ievainotas baznīcas izveidotu atkal gaišu, tīru un skaistu piemiņas vietu, kur pateikties Dievam un to lūgt. Draudze ir izturējusi grūtus laikus un atkal atdzimusi, Dieva žēlastība ir devusi Lestenes baznīcai un tās draudzei  jaunu elpu un tā pastāv kā viena no garīgām vertikālēm Latvijai.

Laiku lokos draudzē ir kalpojuši daudzi mācītāji. Šodien Lestenes draudzes mācītājs ir Jānis Saulīte, draudzi vada draudzes priekšniece Inguna Kokina.