Sākumlapa > Atjaunošana

Lestenes baznīcas atjaunošanas fonds tika nodibināts 2011. gada 10.maijā. (reģ.nr. 40008178049)

Fonda dibinātāji: Lestenes evaņģēliski luteriskā draudze; Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde.

Fonda izpildinstitūcija ir valde, kuru veido sekojoši valdes locekļi – Sabīne Branta un Inese Cērpa.

Fonda pārvaldes institūcija ir padome, kuru veido sekojoši padomes locekļi:

  • Vilnis Janševskis (Irlavas un Lestenes pagastu pārvaldes vadītājs),
  • Jānis Saulīte (Lestenes evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs),
  • Valda Bunkše (Lestenes evaņģēliski luteriskās draudzes priekšniece),
  • Gita Bulaha (Lestenes Brāļu kapu uzraudze).

 

Fonds ir izveidots ar mērķi veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu Latvijā, organizējot un atbalstot Lestenes baznīcas atjaunošanu un saglabāšanu.

Lestenes baznīca, kaut arī nepieder pie senākajiem Kurzemes dievnamiem, savā trīssimt gadu ilgajā pastāvēšanas laikā iemantojusi izcila arhitektūras un dekoratīvās mākslas pieminekļa slavu.

Pretstatā baznīcas skarbajai ārienei, tās interjers bija pārsteidzoši grezns. Pilastriem rotāti pīlāri dalīja telpu trīs jomos, kurus sedza skaitas krusta un zvaigznes velves. Bez sarežģītā profila dzegām un citiem tektoniskiem elementiem interjera barokālo noskaņu kāpināja stukā veidoti zeltīti kapiteļi, arku slēdzējakmeņi un velvju ribojuma krustpunktos izveidotas rozetes. Uz vienas no tām, kas bija veidota kā eņģeļu galviņu ietverta kartuša, atradās gada skaitlis “1704”, kas norādīja laiku, kad notikusi baznīcas interjera izveide. Lestenes baznīcas iekārta izgatavota laikā no 1704. līdz 1709. gadam. Šī iekārta, kuras autors ir slavenais Ventspils kuģu būvētavas koktēlniek Nikolass Sēfrens Jaunākais (1660.-1710.), iegājusi mākslas vēsturē kā izcilākais Latvijas baroka laika kokgriezuma ansamblis.

Par traģisku pagrieziena brīdi baznīcas vēsturē kļuva 1945. gads, kad izdega dievnam tornis un artilērijas apšaudē ievērojami tika bojātas pārējās celtnes daļas. Kaut arī tūlīt pēc kara tika salabots jumts un novērsta celtnes tālāka bojāšanās, baznīcas stāvoklis arvien pasliktinājās.

1961. gadā Lestenes draudzei aizliedza turpmāk noturēt dievkalpojumus. Pamestajā celtnē sākās nesodīta iekārtas demolēšana un izvazāšana.

1963. gadā nodega baznīcas jumts un ēkas stāvoklis kļuva kritisks. Tajā tika iebūvēta kalte un klēts. neatgriezeniski sapostītā iekārta savukārt tika demontēta un pārvesta uz Tukuma, vēlāk Rundāles pils muzeju.Baznīca kā vienots kultūrvēstures un mākslas ansamblis beidza pastāvēt.
2002.gada septembrī baznīcu īpašumā iegūst draudze un sāk iekštelpu atjaunošanas darbu, nojaucot kaltes konstrukcijas.

2004. gadā tika izstrādāts baznīcas renovācijas un restaurācijas tehniskais projekts. Pašlaik 2011.gadā turpinās aktīvi baznīcas atjaunošanas un saglabāšanas darbi. Mūsu mērķis ir ieraudzīt Lestenes baznīcu tikpat skaistu kāda tā bija sākumā. Arī Jūs varat palīdzēt mums piepildīt šo mērķi ziedojot:

Lestenes baznīcas atjaunošanas fonds
Juridiskā adrese: Tukuma novads, Lestenes pagasts “Lestenes baznīca”, LV-3146
Reģ.nr.: 40008178049
Swedbank, HABALV22
Ziedojumu konts: LV16HABA0551030745431

Fondam ir Sabiedriskā labuma statuss, kas ziedotājiem dod iespēju saņemt nodokļu atlaides neatkarīgi no ziedojuma mērķa.

Lestenes_fonds_statuti.doc 

 

Seko dievnama atjaunošanai Facebook.