Daudzi atzīst Jēzus debesu valstību, bet maz ir Viņa krusta nesēju. Visi grib ar Kristu priecāties, bet nedaudzi ir ar mieru ko paciest viņa dēļ. Daudzi seko Jēzum līdz pat maizes laušanai, bet tikai nedaudzi līdz tam, lai izdzertu ciešanu kausu. Daudzi teic Viņa brīnumu darbus, bet maz ir krusta ceļa gājēju. Daudzi mīl Jēzu, kamēr nesastopas ar grūtībām. Bet, kas Jēzu mīl Jēzus dēļ ne sava mierinājuma dēļ, tie mīl un slavē Viņu arī savās šaubās un sirds sāpēs.

Ķempenes Toms

Saites

http://www.draugiem.lv/lestenesbaznicasatjaunosana/

Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca

Laikraksts "Svētdienas rīts"

LELB Diakonijas centrs

Luterisma mantojuma fonds

Fotogalerijas

Baznīca
(c) Gatis Dieziņš

Baznīca

Baznīca

Baznīca

Logo