Daudzi atzīst Jēzus debesu valstību, bet maz ir Viņa krusta nesēju. Visi grib ar Kristu priecāties, bet nedaudzi ir ar mieru ko paciest viņa dēļ. Daudzi seko Jēzum līdz pat maizes laušanai, bet tikai nedaudzi līdz tam, lai izdzertu ciešanu kausu. Daudzi teic Viņa brīnumu darbus, bet maz ir krusta ceļa gājēju. Daudzi mīl Jēzu, kamēr nesastopas ar grūtībām. Bet, kas Jēzu mīl Jēzus dēļ ne sava mierinājuma dēļ, tie mīl un slavē Viņu arī savās šaubās un sirds sāpēs.

Ķempenes Toms

Kontakti

Adrese: Lestenes pag., Tukuma raj., LV-3146

Draudzes mācītājs: Jānis Saulīte
E-pasts: janis.saulite@inbox.lv
mob. tel. 29299694

Draudzes priekšniece Inguna Kokina
Tālr. 29299064
e-pasts: lestenesdraudze@inbox.lv

Lestenes baznīcas atjaunošanas fonda valdes locekle Sabīne Branta, 
tālr. 20508527, e-pasts: sabine_branta@yahoo.com
E-pasts: lestenesbaznicai@gmail.com

Fotogalerijas

Baznīca
(c) Gatis Dieziņš

Baznīca

Baznīca

Baznīca

Logo