Daudzi atzīst Jēzus debesu valstību, bet maz ir Viņa krusta nesēju. Visi grib ar Kristu priecāties, bet nedaudzi ir ar mieru ko paciest viņa dēļ. Daudzi seko Jēzum līdz pat maizes laušanai, bet tikai nedaudzi līdz tam, lai izdzertu ciešanu kausu. Daudzi teic Viņa brīnumu darbus, bet maz ir krusta ceļa gājēju. Daudzi mīl Jēzu, kamēr nesastopas ar grūtībām. Bet, kas Jēzu mīl Jēzus dēļ ne sava mierinājuma dēļ, tie mīl un slavē Viņu arī savās šaubās un sirds sāpēs.

Ķempenes Toms

Par draudzi

Adventa laiks
Attēls

Adventa laikā Lestenes evaņģēliski luteriskajā baznīcā apmeklētāji tiek īpaši gaidīti - dievnamā atgriezusies restaurētā krāšņā baroka stila kancele. Savukārt vasarā baznīcā uzstādīts altāris pilnā apjomā.

Noslēdzoties gada restaurācijas darbiem un tuvojoties Ziemassvētkiem, Lestenes baznīca sirsnīgi aicina svētku gaidīšanas laiku pavadīt kopā: 

11.decembrī Plkst. 12.00 Dievkalpojums Adventa trešajā svētdienā ar Dievgaldu. Plkst. 13.00 Izstādes "Sv. Trīsvienības katedrāles ērģeles arhīvu liecībās" atklāšana. Izstādē būs skatāmi arhīvu dokumenti - fotogrāfijas, apraksti, aprēķini no ērģeļu vēsturnieka Mikus Dzenīša apzinātā materiālu apkopojuma. 

23.decembrī Plkst. 15.00 Ziemassvētku kauju atceres dievkalpojums un labdarības koncerts. 

24.decembrī Plkst. 16.00 Ziemassvētku svētvakara dievkalpojums.17.aprīlī pulksten 18.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē norisināsies pasākums "Lestenes dārgumi", kas būs veltīts Lestenes baznīcas altāra atjaunošanas iniciatīvai.

Muzikāli poētiskajā vakarā piedalīsies Rundāles pils muzeja direktors Imants Lancmanis, arhibīskaps Jānis Vanags, mākslas zinātniece Elita Grosmane, mācītājs un ērģeļu būvētājs Jānis Kalniņš un dzejniece Māra Zālīte. Johana Sebastiana Baha mūziku atskaņos Vestards un Elīna Šimkus, savukārt komponista Pētera Plakida dziesmu ar Jāņa Petera vārdiem "Lestenes kokgriezēji" atskaņos tenors Jānis Kurševs kopā ar pašu autoru. Sacītais vārds, mūzika un Nikolausa Sēfrensa veidotā Lestenes baznīcas barokālā altāra fotogrāfijas Uģa Brikmaņa režijas audumā veidos vienotu vēstījumu par Lestenes baznīcas īpašo vietu Latvijas kultūrā, vēsturē un garīgo vērtību telpā.


 Lestenes ev. lut. baznīcā 16. martā plkst. 12.30 notiks kora "Daugavas Vanadzes" (diriģente Ārija Zeltiņa) un senioru ansambļa "Sidrabrasa" (diriģente Dace Perševica) koncerts. 

Plkst. 14.00 Lestenes brāļu kapos notiks Leģionāru piemiņas pasākums. Bet plkst. 16.00 Lestenes Tautas namā būs grāmatas "Lestenes stāsts Latvijai šodien un mūžībā" svinīgā atvēršana. 

 

23. decembrī plkst. 15.00 Lestenes ev. lut. baznīcā notiks Ziemassvētku kauju atceres dievkalpojums. Uzstāsies vokālais ansamblis Do-Re-Mi. Dievkalpojumu vadīs mācītājs Jānis Saulīte.  

 

Lestenes ev. lut. baznīcā pēc 50 gadu prombūtnes atgriežas altāris jeb tā saglabātā daļa, kas atvesta no Rundāles pils muzeja un nodota draudzes rīcībā. Šobrīd atvests altāra pirmais stāvs un jau drīzumā to saliks. 

Dievnama atjaunošanas projektu izstrādāja Ilmārs Dirveiks, bet interjera renovācijas projektu - arhitektu birojs "Vecumnieks&Bērziņi".

 

Latvijas Banka laidusi apgrozībā Lestenes dievnamam veltītu zelta monētu. Šī monēta nav piemiņas zīme zaudētam šedevram, tā ir aicinājums sabiedrībai un katram cilvēkam palīdzēt atgūt Latvijas izcilāko baroka dievnamu, sadziedēt dziļās kara un padomju varas radītās brūces Lestenē. Monētas "Ak, svētā Lestene!" grafisko dizainu veidojis Laimonis Šēnbergs, bet ģipša modeli - Ligita Franckeviča. Zelta monēta atgādina par Lestenes baznīcas izcilo mākslas vērtību un simboliski iezīmē Nikolausa Sēfrensa bagātīgi zeltīto kokgriezumu greznību. Piemiņas monēta ir likumīgs maksāšanas līdzeklis Latvijas Republikā. Monētas maksimālā tirāža ir 5000 eksemplāru. Monētas cena Latvijas Bankas kasēs ir 50 lati. 

 


Lestenes baznīcas atjaunošanas fonda ziedojumu tālrunis:
90006088 (1 LVL)

Lestenes baznīcas atjaunošanas fonda ziedojumu konts:


Lestenes baznīcas atjaunošanas fonds

Juridiskā adrese: Tukuma novads, Lestenes pagasts "Lestenes baznīca", LV-3146

Reģ.nr.: 40008178049

Swedbank, HABALV22

Konts: LV16HABA0551030745431
 

Lestenes baznīcas atjaunošanas fonda sadaļa Ziedot.lv mājaslapā: http://www.ziedot.lv/lv/project/1134

Ir pieejamas izmaksas Lestenes baznīcas kokgriezumu atjaunošanai.

Pielikumsizmaksas.doc

Fotogalerijas

Baznīca
(c) Gatis Dieziņš

Baznīca

Baznīca

Baznīca

Logo